Türkiye'nin Göçmenliğe 'Bakışı'

 

 

Ekonomik ve siyasi sorunların arttığı, bundan dolayı da göçün hızlandığı günümüzde özellikle çok sayıda göçmeni barındıran Türkiye gibi ülkeler için göçe yönelik bir araştırma yapılması önemlidir. Barem Research ve WIN/Gallup International Association küresel anlamda göçün hız kazandığı bu dönemde Göçmenliğe Destek Endeksi araştırmasını gerçekleştirdi. Toplam 59 ülkede yürütülen araştırmada, son yıllarda bölgesel iç karışıklıklardan dolayı çok sayıda insanın göç ettiği Türkiye için bulunan sonuçlar ise enteresan : Türkiye’nin %61’i ülkeye yabancı göçmen gelmesine sıcak bakmıyor.

 

En Çok Destek Veren Ülkeler

En Az Destek Veren Ülkeler

Nijerya

Bosna Hersek

Pakistan

Sırbistan

Ermenistan

Türkiye

*Göçmenliğe Destek Endeksi

 

Dünya genelinde 59 ülkede 50 bin kişi ile yapılan mülakatlar sonucu elde edilen veriler için Türkiye’de bin kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş. Buna göre göçmenliğe karşı çıkanların oranı dünya genelinde %38 iken, Türkiye’de bu rakam %61’e yükselmekte. Dünya nüfusunun %34 göçmenliği ‘iyi bir şey’ olarak tanımlarken; bu oran Türkiye’de %15’te kalıyor. Araştırmanın yapıldığı 59 ülkenin 21’i göçe olumlu bakarken; 38’inde destek verilmiyor. Dünya çapında göçü en çok destekleyen ülkeler ise; Nijerya, Pakistan ve Ermenistan oluyor. Olumsuz bakan 38 ülkenin başında ise Bosna Hersek var,onu sırasıyla Sırbistan ve Türkiye izliyor.

 

Göçe yönelik bu olumsuz tabloda ise etkili olan ‘şey’in ne olduğu kesin olarak belirlenememiş durumdadır. Kişi başı milli gelir, işsizlik oranı, nüfus yoğunluğu gibi değerler karşılaştırıldığında hipotezlerin doğruluğu kanıtlanamıyor maalesef. Örneğin  işsizliğin yüksek olduğu ülkelerin göçe olan desteğinin düşük olması beklenmektedir. Kamerun , Gana , Nijerya gibi işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde, kendi içerisinde bulundukları olumsuz şartlardan kurtulmak için olsa da, göçe bir destek söz konusu. Buna paralel işsizlik sorununun yaşanmadığı Azerbaycan, Hong Kong gibi ülkelerden de göçe destek gelmesi beklenmekte ancak görmekteyiz ki durum tam tersi.

 

En Fazla Göç Veren Ülkeler

 

Çin

55 Milyon

Hindistan

35 Milyon

Türkiye

6,5 Milyon

* Uluslararası Göç Araştırmalar Merkezi

 

Küresel anlamda gençlerin, eğitimli kesimin ve üst sınıfın göçmenliğe olumlu baktığını söylemek mümkün. Bu durum Türkiye’de de benzer şekilde ilerlemekle beraber, genel anlamda dünya çapında çok büyük bir farklılık görülmemesine rağmen Türkiye’de erkekler göçe daha fazla destek vermektedir. Uluslararası Göç Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre ise, yurtdışına en fazla göç veren ülkelerde ilk sırayı 55 milyon ile Çin almakta. Onu sırasıyla 35 milyon ile Hindistan ve 6,5 milyon ile Türkiye izlemekte. Çin ve Hindistan’ın ardından Türkiye’nin yurt dışında yaşayan nüfusu sayıca çok daha azdır ancak bu sayı ülke nüfusuna oranlandığı zaman %9’luk oranla birinci sıraya geliyoruz.

 

Öncesinde iş bulmak için özellikle Sovyet ülkelerinden ve  Türkmen cumhuriyetlerden Türkiye’ye gelen kadınları, bölgedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla beraber İran, Irak ve son yıllarda da Suriyeliler izledi. Hem Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeye göç veren hem de bulunduğu coğrafya nedeniyle göç yolları üzerinde olan bir ülkede göç etmeye ve göçmenlere bu kadar olumsuz bakılmasının nedeninin ekonomik ve sahip olunan kültürel, siyasal alt kültür olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.