Türkiye’de Siyasal Partiler: Temel Özellikler, Dönemler ve Karşılaştırmalar 1946-2011

Türk siyasetinde siyasi partilerin işgal ettiği önemli yer göz önüne alındığında hem güncel gelişmeleri anlamak hem de tarihsel düzlemde siyasi partilerin yapılarını anlayarak karşılaştırmalar yapmak Türk siyasi yapısını çözümlemek için son derece önemlidir. Bu çalışma ile 1946-2011 yılları arasında toplanan bilgiler ile Türkiye'de siyasi partiler hakkında tam bir referans kaynağı oluşturulmuştur. Çalışma üç temel amacı yerine getirmiştir:

1) Bir dizi gösterge kullanarak ve yeni bir yöntemle konu hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapmaya olanak sağlayan niceliksel veri toplamak,
2) Toplanacak veriler ile çok partili siyasi hayata geçilmesiyle başlayan ve 1983 yılı genel seçimlerine kadar devam eden süreçte Türkiye’de TBMM çatısı altında faaliyet göstermeye hak kazanmış tüm siyasi partiler hakkında sistematik, boylamsal, kapsamlı, araştırılabilir bir veritabanı oluşturmak ve bu veri tabanını internet üzerinden ilgililerin kullanımına açmak,
3) Bu veri tabanını kullanarak literatürde bulunan boşluğu doldurmayı amaçlayan bilimsel çalışmalar üretmek ve benzer çalışmalara zemin hazırlamak.

Dolayısıyla bu çalışmanın sonunda Türkiye’deki siyasi partilerin yapılarını ortaya koyan, kamuya açık yeni bir veri tabanı geliştirilmiştir ve bu sayede Türkiye’deki siyasi partilerin “haritaları” ortaya çıkartılıp partiler ve/veya dönemler hakkında karşılaştırmalı incelemeler olanaklı kılınmıştır.

Çalışmanın detaylarına ve kullanıcı bazlı karşılaştırmaları olanaklı kılan web sayfasına

http://tsp.atilim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.