Türkiye'de Eşcinsellik Uyuşturucu Bağımlılığından Sonra Gelir

Geçtiğimiz aylarda Radikal gazetesinde çıkan Murat Renay’ın “Anne ben gay’im” başlıklı yazısı Türkiye’de var olan önemli bir algıya işaret etmektedir. Renay yazısında ailesine eşcinsel olduğunu söyledikten sonra aldığı negatif tepkilerden bahsetmekte ve aldığı bu tepkinin diğer örneklerle karşılaştırıldığında hafif kaldığını; ailelerin eşcinsellik açıklamasından sonra ölüme kadar ciddi tepkiler verebildiklerini belirtmektedir.

 

Renay, her ne kadar kendisinden yola çıksa da, Türkiye’deki insanların genelinde var olan eşcinsellere karşı ciddi derecelere kadar çıkan negatif tutumu, World Values Survey’in yaptığı anket sonuçlarından da görmekteyiz.

 

Tablo 1: Komşunuzun Nasıl Biri Olmasını İstemezdiniz?

Komşular

Türkiye

Uyuşturucu Bağımlıları

97.3 %

Eşcinseller

89.4 %

Ağır İçiciler

86.5 %

AIDS'li İnsanlar

79.4 %

Evlenmeden Birlikte Yaşayan Çiftler

66.1 %

Farklı Dinden Olan İnsanlar

34.0 %

Göçmen/yabancı İşçiler

31.1 %

Farklı Irktan Olan İnsanlar

30.4 %

Farklı Dili Konuşan İnsanlar

25.7 %

 

World Values Survey’den alınan verilere göre Türkiye’de insanların ‘komşunuzun nasıl biri olmasını istemezdiniz?’ sorusuna verdikleri birinci yanıt %97 oranında uyuşturucu bağımlısı iken ikinci sırayı %89.4 oranıyla eşcinseller takip etmektedir (Tablo 1). Dolayısıyla, eşcinsellik Türk insanının gözünde uzak durulması ve çocuklarının da uzak tutulması gereken bulaşıcı bir ‘hastalık’ olarak görülmeye devam etmektedir.

 

Tablo 2: Eşcinsellik Haklı Görülebilir Mi?

Eşcinsellik

İngiltere

İtalya

Hollanda

İspanya

Birleşik Devletler

Kanada

Norveç

İsveç

İsviçre

Almanya

Türkiye

Asla Haklı Görülemez

20.3%

50.9%

16.3%

10.4%

32.5%

20.6%

6.4%

4.2%

11.1%

10.5%

73.2%

2

5.00%

4.2%

1.3%

1.8%

4.0%

3.2%

3.0%

1.2%

1.4%

3.5%

9.2%

3

4.9%

5.0%

1.7%

3.00%

4.8%

3.2%

2.0%

1.8%

2.4%

5.7%

4.6%

4

3.7%

4.4%

1.3%

4.2%

3.5%

3.5%

2.1%

1.6%

2.6%

5.4%

4.8%

5

15.7%

12.9%

6.5%

17.1%

24.0%

23.5%

12.3%

8.8%

13.5%

14.6%

4.8%

6

7.3%

6.3%

3.7%

8.8%

4.6%

5.6%

2.1%

2.7%

3.8%

9.2%

0.9%

7

7.3%

4.3%

8.3%

11.4%

4.9%

5.0%

4.0%

3.1%

4.6%

7.7%

1.0%

8

7.8%

4.1%

12.2%

9.6%

3.7%

8.2%

11.6%

8.0%

8.8%

9.2%

0.8%

9

6.3%

1.6%

7.7%

5.0%

3.2%

5.0%

11.9%

7.7%

7.9%

7.1%

0.1%

Her Zaman Haklı Görülebilir

21.7%

6.2%

40.9%

28.6%

14.8%

22.3%

44.6%

60.9%

43.9%

27.1%

0.5%

 

Yine World Values Survey verilerine göre ‘eşcinsellik haklı görübelir mi?’ sorusuna verilen cevabı ülkeler arasında karılaştırınca Türkiye’deki insanların tutumlarıyla ilgili ilginç sonuçlara varmaktayız (Tablo 2). Türkiye’de  bu soruya insanların verdiği cevap %73 oranında asla haklı görülemez olmuştur. Bu oran; İngiltere (%20.3), İtalya (%50.9), Hollanda (%16.3), İspanya (%10.4), Birleşik Devletler (%32.5), Kanada (%20.6), Norveç (%6.4) İsveç (%4.2), İsviçre (%11.1), Almanya (%10.5) gibi diğer Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında hayli yüksek kalmaktadır.

 

Sonuç olarak; bu negatif tutum, insanın kendi hayatına dair karar alabilme özgürlüğü ya da kendi hayatını istediği gibi devam ettirebilme özgürlüğünü büyük ölçüde zarara uğramakta ve Renay’ın da belirttiği gibi, bir çok eşcinselin aile dışına itilip yalnızlaştırılması ve fahişeliğe zorlanmasına kadar gidebilecek kötü sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır.