Türkiye'de Demokrasinin Durumu

 

Araştırma Soruları

 

1. Vatandaşlık, Kanunlar ve Haklar

2. Temsili ve Sorumlu Hükümet

3. Sivil Toplum ve Halk Katılımı

4. Devletin Ötesinde Demokrasi

1.1 Milliyet ve Vatandaşlık: Ayrım gözetmeksizin ortak bir vatandaşlık üzerinde toplumsal bir mutabakat var mı?

2.1. Özgür ve Adil Seçimler: Seçimler hükümetler ve  politikaları üzerinde halka kontrol veriyor mu?

3.1 Demokratik Toplumda Medya: Medya demokratik değerleri devam ettirecek bir şekilde çalışıyor mu?

4.1 Ülkenin Demokrasisine Dışsal Etkiler: Dış etkenin etkileri ülkenin demokrasisine genel olarak destekleyici midir?

1.2. Hukuk Devleti ve Adalete Erişim: Devlet ve toplum sürekli bir biçimde hukuka tabi midir?

2.2 Siyasal Partilerin Demokratik Rolü: Parti sistemi demokrasinin işleyişine yardımcı oluyor mu? 

3.2 Siyasal Katılım: Kamusal yaşamda tam vatandaş katılımı var mı?

 

 

 

4.2 Yurtdışına Ülkenin Demokratik Etkisi: Ülkenin uluslararası  politikaları küresel demokrasiyi güçlendirmeye katkıda bulunuyor mu?

1.3. Sivil ve Siyasal Haklar: Sivil ve siyasal haklar herkese eşit bir biçimde garantilenmiş midir?

2.3 Etkili ve Duyarlı Hükümet: hükümet kamu hizmetinde etkili mi ve kamunun endişelerine duyarlı mı?

3.3 Ademi Merkeziyetçilik: Etkilenen insanlar için en uygun olan, kararlar hükümet düzeyinde mi alınmaktadır?

 

1.4. Ekonomik ve Sosyal Haklar: Ekonomik ve sosyal haklar herkese eşit bir biçimde garantilenmiş midir?

2.4 Parlamentonun Demokratik Etkililiği: Parlamento ya da yasama organı demokratik sürece etkili bir biçimde katkıda bulunuyor mu?

 

 

 

2.5 Ordu ve Polis Sivil Kontrolü: Ordu ve polis güçleri sivil bir kontrol altındalar mı?

 

 

 

2.6 Kamusal Yaşamda Bütünlük: Kamusal yaşamda davranış bütünlüğü güvence altında mıdır?