Türkiye'de Artan İşçi Ölümleri Hakkında

 
Çalışma alanlarında yaşanan iş cinayetlerine dair her ay rapor hazırlayan (Adil Medya,2014) İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre; 2014 Ocak ayında en az 87, Şubat ayında ise en az 77 emekçi yaşamını yitirmiştir. En çok inşaat, tarım, metal, ticaret-büro-eğitim sektörlerinde işçi ölümleri gerçekleşirken; Mart ayı içerisinde inşaat sektöründe 25, metal sektöründe 20, ticaret-büro-eğitim-sinema sektöründe 18, tarım-orman sektöründe ise 15 işçi yaşamını yitirmiştir. (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi,2014)
 
2014 Ocak ayında hayatını kaybeden işçilerden beşi çocuk, ikisi kadın, yedisi göçmendi.  Ocak ayındaki ikisi 14 yaş ve altı, üçü 15-17 yaş arasında olmak üzere 5 çocuk işçinin ölümünü (Bianet,2014), Şubat ayında hayatını kaybeden ve yaşları 14 ila 17 arasında değişen 5 çocuk işçinin ölümü izlemiştir. (Bianet,2014).  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2012 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye genelinde çalışan çocuk işçi sayısı 893 bin. Bu çocukların 292 bini 6-14 yaş grubunda. 15-17 yaş grubunda ise 601 bin çocuk çalışıyor. Bu çocukların yüzde 44,7'si tarım, yüzde 24,3'ü sanayi, yüzde 31'i hizmet sektöründe çalışıyor. (Birgün,2013)
 
DİSK Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR) açıkladığı çocuk işçiliği raporuna göre ise, ev işlerinde çalışan çocuklar hesaba katıldığında, Türkiye'de 5-17 yaş arasında çalışan çocukların toplam sayısı 8 milyon 397 bini buluyor. Ev işleri istihdam içinde değerlendirilmediğinden bu çocuklar resmi istatistiklere yansımıyor ancak, bu çocukların sayısı giderek artıyor. Ev işlerinde çalışan çocukların sayısı 1999 yılında 4 milyon 447 bin iken, bu rakam 2012 yılında 7 milyon 503 bine ulaşmış durumda.  Dünya genelinde azalan çocuk işçiliği Türkiye'de kriz sürecinde yeniden yükselişe geçti. 1999-2006 yılları arasında 2 milyon 270 binden 890 bin düzeyine düşen çocuk işçi sayısı, 2006-2012 yılları arasında yeniden artmaya başladı ve 2012 yılında 893 bin oldu. Rapora göre artış, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin en yaygın olduğu ücretsiz aile işçiliğinde yaşandı. 2006'dan bu yana ücretsiz aile işçisi çocukların sayısı 362 binden 413 bine çıktı. Aynı kapsamda değerlendirilen tarım sektöründe çalışan çocukların sayısı da 73 bin arttı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise şu: Tarımdaki istihdam artışının yüzde 66'sı ve ücretsiz aile işçilerindeki artışın yüzde 90'ı, 6-14 yaş arası çocuklardan oluşuyor. Bir diğer ifadeyle, toplamda çocuk işçiliğinin artmasına neden olan şey, 6-14 yaş çocuk işçilerin sayısındaki artışır. (Birgün, 2013)
 
Türkiye'de önlenebilir iş kazalarından ötürü yaşamını yitiren emekçilerin sayısı ise adeta katliamı andırdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira 2013 yılında ise iş kazalarında yaşamını yitiren işçilerin sayısı en az bin 235 olarak tespit edilirken (Evrensel,2014); 2014’ün ilk üç ayı içerisinde toplamda en az 276 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. (Evrensel,2014). Bu rakamlarla Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, Dünya'da ise üçüncü durumdadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi üyesi Murat Çakır, iş cinayetlerinin son bulması için atılması gereken adımları sıraladı :  İşyeri içinde veya dışında çalışırken, işe gelip giderken, barınırken, beslenirken, yani iş süreçlerinin bütününde yaşanan işçi ölümlerinin iş cinayeti olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgularken, meslek hastalıklarının gizlenmesinden vazgeçilmesi ve bu noktada sağlık örgütlerinin yürütücülüğünde tespit eden bir yaklaşımın hayata geçirilmesi gerektiğini de eklemiştir.(Evrensel,2014)
 
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 28 Nisan tarihi, 2001’de "Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü" ilan edildi. 1914 yılında Kanada’da iş cinayetlerinde patron sorumluluğu olduğuna vurgu yapan bir hukuki kararın verilmiş olması sebebiyle iş güvenliği açısından önem teşkil eden bu gün, 2013 yılı itibariyle dünyada 30’u aşkın ülkede resmi olarak "Anma ve Yas Günü" olarak kabul edilmiş durumdadır. Birçok ülkede 28 Nisan’ın Anma ve Yas Günü ilan edilmesi için kampanyalar hali hazırda devam etmekteyken; Türkiye'de de buna yönelik kampanyalar devam etmektedir. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Ayla Akat Ata da 28 Nisan'ın "İş cinayetinde hayatlarını kaybedenleri anma ve yas günü" olması için meclise kanun teklifi verdi. Ata gerekçesinde "ILO’nun verilerine göre dünyada her yıl 2 milyon 300 bin işçi çalışırken hayatını kaybetmekte, her 15 saniyede bir 1 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını yitirmektedir. Aynı veriler, her gün yaklaşık 6 bin 3 yüz işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini göstermektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ve meslek odalarının araştırmaları ise bu sayının Türkiye için günde ortalama 3 ile 8 arasında değiştiğini ortaya koymaktadır" dedi.(Bianet, 2014) 
 
Kaynakça
 
Bianet. (2014). "Şubatta 70 İşçi Öldü" /http://bianet.org/bianet/toplum/153882-subatta-70-isci-oldu
Bianet. (2014). "Ocakta 82 İşçi Öldü, Beşi Çocuktu" /http://bianet.org/bianet/toplum/153220-ocakta-82-isci-oldu-besi-cocuktu
Bianet.(2014). "28 Nisan Talebi Meclis'te"  /http://www.bianet.org/bianet/toplum/155302-28-nisan-talebi-meclis-te
Birgün. (2013). "Küçük Bedenlerin Sömürüsü Her Sene Daha Da Artıyor" /http://birgun.net/haber/kucuk-bedenlerin-somurusu-her-sene-daha-da-artiyor-3694.html
Evrensel. (2014). "3 Ayda 82 İşçi Önlenebilir İş Kazalarında Yaşamını Yitirdi" /http://www.evrensel.net/haber/83123/3-ayda-276-isci-onlenebilir-is-kazalarinda-yasamini-yitirdi.html
Evrensel. (2014). "Mart Ayında 112 Emekçi Yaşamını Yitirdi" /http://www.evrensel.net/haber/81450/mart-ayinda-112-emekci-yasamini-yitirdi.html
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi. (2014). "Mart Ayında 112, 2014'ün İlk Üç Ayında En Az 276 Emekçi Yaşamını Yitirdi" /http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9504:mart-ayinda-112-2014un-ilk-uc-ayinda-en-az-276-emekci-yasamini-yitirdi&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236
Vagus Tv. (2013). "Çocuk İşçilerin Artan Dramı" /http://vagus.tv/2013/09/09/cocuk-iscilerin-artan-drami/