Şubat Ayı Enflasyon Raporu

15 Mart 2013

Bilgi Notu

Neslihan Can - SEAL Ekonomisti

2013 yılı Şubat ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 2003 temel yıllı Şubat ayı verilerine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi bir önceki  aya kıyasla %0,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,33 artmıştır.

TABLO-1

Ana harcama grupları içinde yıllık en yüksek artış %16.31 ile Alkollü İçecekler ve Tütün Grubu’nda gerçekleşirken, bir önceki aya göre değişim oranı baz alındığında en yüksek artış %1.63 ile Ulaştırma grubunda gerçekleşmiştir. Aylık değişimde ikinci sırayı %1,01 artış ile Ev eşyası grubu, üçüncü sırayı ise %0,89 artış ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu takip etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişimde ana harcama grupları içinde Konut grubu %10,31 ile ikinci en yüksek artışı, %9,56 ile Lokanta ve Oteller grubu ise üçüncü en yüksek artışı göstermiştir.

TABLO-2

2012 yılı Şubat ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda %11,7 olan yıllık enflasyon, 2013 yılı şubat ayına gelindiğinde %5,6’ya düşmüştür. Yıllık enflasyon içindeki bu gerilemede işlenmemiş gıda fiyatları’ndaki gelişmeler etkili olmuştur. İşlenmemiş gıda grubunun yıllık enflasyonu Ocak ayında %4,03 iken Şubat ayında %1,87’dir. Bu azalmada belirleyici olan sebze- meyve fiyatlarındaki düşüştür. İşlenmiş gıda fiyatlarında ise %0,35’lik bir artış görülmüştür. Fakat bu artışa rağmen, yıllık enflasyon değerleri baz alındığında işlenmiş gıda grubu’nun yıllık enflasyonu Ocak ayından bu yana yaklaşık yarım puan azalmış ve %8 85’ten %8,39’a düşmüştür. Bu dönemde enerji fiyatlarında %0,64 artış gözlenmiştir. Uluslararası petrol fiyatlarının yurtiçi akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansımasıö enerji fiyatlarında genel olarak artışa neden olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarında ise hem aylık hem de yıllık değişime göre bakıldığında artış gözlenmiştir. Hizmetler alt grupları incelendiğinde ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yıllık enflasyon artış gösterirken kira, lokanta-oteller ve diğer hizmetlerde ise belirgin bir değişim gözlenmemiştir.

KAYNAKÇA

http://www.tcmb.gov.tr

http://www.tuik.gov.tr