Polis 'Yetiştirmek'

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan polislerin siviller üzerinde uyguladıkları yöntemler insan hakları ihlalleri başta olmak üzere Türkiye’de polislerin aldığı eğitim gibi birçok konuyu gündeme getirmiştir. Bu konu hakkındaki tartışmalar ise geçtiğimiz haftalarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir gösteri sonucunda daha fazla alevlenmiştir. Bunun nedeni ise polislerin öğrenciler üzerinde çok fazla sayıda gaz bombası kullanmış olmasıdır. ODTÜ Rektörlüğünün basın açıklamasında da belirtildiği gibi gösteri yapanlardan polise karşı herhangi bir hareket gelmemesine rağmen, öğrenciler üzerinde yoğun gaz bombası kullanımına başlanmıştır[1]. Fakat Türkiye’de polisin kontrolsüz/orantısız güç kullanımı sadece bu örnekle sınırlı kalmıyor, siviller üzerinde de uygulanan birçok kötü muameleye de tanık oluyoruz.

 

Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını Türkiye’de çeşitli şehirlerde bulunan polis meslek yüksekokulları aracılığıyla karşılamak üzere eğitim veren kurumlardan birisi olan Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan misyonları arasında “insan hak ve özgürlüklerine saygılı davranan…. memur yetiştirmek” cümlesi de yer almaktadır[2]. Fakat Türkiye’deki polis uygulamalarının insan hakları ihlalleri bağlamında tartışılması bu misyonun ne kadar yerine getirildiği sorununu gündeme getirmektedir. Aynı zamanda, polis akademisinin misyonları arasında gösterilen bu cümlenin kendisinde de ayrı bir soruna rastlamaktayız çünkü bu cümle, belli bir insan tipini (memur) onlara dışsal bir kıstas aracılığıyla (insan hak ve özgürlükleri) ortaya çıkarmak, onu yeniden var etmek (yetiştirmek) anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla, Türkiye gündeminde ortaya çıkan polislerin siviller üzerindeki orantısız güç kullanımının nedenlerini daha iyi anlayabilmek için bu insan ‘yetiştirme’ sürecine daha fazla odaklanmamız gerekmektedir.  

 

Sonuç olarak; Türkçe, matematik,  Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Türkiye ve dünya coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve güncel ve kültürel konularla ilgili yazılı bir sınavla[3] başlayan polis eğitiminin niteliğine bakarak, ‘polis’ kimliğinin oluşum sürecinde etki eden faktörleri göz önünde bulundurarak ve bu kimliğin kendini algılayış biçiminin önemine vurgu yapılarak yapılacak olan bir araştırma böylece daha verimli olabilecektir.

 [1] http://www.metu.edu.tr/tr/odtu-rektorlugunden-basin-aciklamasi

[2] http://www.pa.edu.tr/?appcode=web_misyon

[3] http://www.pa.edu.tr/?appcode=web_polis_meslek_yuksek_okullarima