Negatif Seçim Kampanyası Projesi

Siyaset bilimi literatüründe siyasi partilerin, seçmenlerden oy isterken kendi özellik ve önerilerini öne çıkartmak yerine rakip siyasi partilerin özellik ve önerilerini eleştirerek yürüttükleri kampanyalara negatif seçim kampanyaları adı verilmektedir. İlk örneklerini ABD seçimlerinin oluşturduğu negatif kampanya hakkındaki akademik literatür, son yıllarda gözle görülür bir biçimde artarak özellikle Avrupa ülkelerindeki seçimleri de kapsamaya başladı. Alanda artan bu ilgi, negatif kampanyaların hacmini ve yoğunluğunu saptamaktan öteye geçerek, negatif kampanyaların oy verme davranışına etkisini de ölçmeye başladı. Hal böyle olmasına rağmen, negatif kampanyalar hakkında Türkiye’de seçimleri ele alan uluslararası nitelikte akademik çalışma bulunmamaktadır: EBSCO veri tabanında “negative campaigning” ve “Turkey” anahtar kelimeleri ile yapılan tarama sıfır sonuç getirmektedir. Bu bağlamda bu proje bahsedilen boşluğu aşağıdaki araştırma sorularını cevaplayarak dolduracaktır.

1.Türkiye’deki siyasi partiler 1980 sonrası yapılan genel ve yerel seçimlerde negatif kampanya stratejisini ne yoğunlukta kullanmaktadırlar?
2.Bu seçimlerde negatif kampanyaların niteliği ve yoğunluğu
a.Genel seçimler kendi içlerinde boylamsal olarak karşılaştırıldığında;
b.Genel seçimler ve yerel seçimler ile karşılaştırıldığında ve
c.Yerel seçimler kendi içlerinde boylamsal olarak içinde karşılaştırıldığında
değişim göstermekte midir?
3.Türkiye’deki seçimlerde negatif kampanyalar
a.Kişilerin özelliklerine mi
b. Konulara mı
c.Değerlere mi
odaklanmaktadır?
4.Negatif kampanyaların Türk seçmenin oy tercihindeki etkisi ve gücü nedir?