Kadına Şiddetle Mücadele

 

     Sosyal , siyasal , ekonomik , dini ve kültürel bir çok ön kabulle beraber gelişen kadına yönelik şiddet, tüm bunlarla birlikte Türkiye’de ataerkil söylem ve normlarla kendisini yeniden üreten toplumsal bir sorun halini almış durumdadır. İç içe geçmiş bir çok nedeni beraberinde barındıran bu durum demokratikleşme ve kalkınmaya yönelik pek çok olumsuz sonucu da doğurmaktadır. Kadına yönelik şiddeti  ve bu yöndeki değer ve normların gelişmesini açıkça destekleyen erkek egemen kültür ise her geçen gün kendisini yeniden üretmektedir. Toplum nezdinde yeterli duyarlılığın gelişmemiş olması ve devlet eliyle oluşturulan kanunların yeteri kadar caydırıcı etkisinin bulunmaması ön kabulüyle ; Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) bu durumu masaya yatırmak ve çözüm önerileri geliştirebilmek adına bir araya geldiler. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Nur Centel de kadına yönelik şiddetin normalleştirildiğine dikkat çekip Türkiye’de her beş kadından ikisinin şiddet gördüğünü buna rağmen Almanya’daki 300 kadın sığınma evine karşılık Türkiye’de bu sayının 81 olduğunu açıklamıştır.

 

     İlk 10 ayında 216 kadının öldürüldüğü, 516 kadının taciz veya tecavüz mağduru olduğu 2012 yılını da göz önünde bulundurarak; İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin  2005 – Ağustos 2011 yıllarını kapsayan ve 25 Kasım 2012’de açıklanan raporuna dikkat etmek, konuyu irdelemek açısından faydalı olacaktır. İHD İstanbul Şubesi adına raporu sunan Genel Sekreter Ümit Efe; İHD'ye yapılan başvurular, kadın örgütlerinin hazırladıkları araştırma ve inceleme çalışmaları, basın ve yayında çıkan haber ve makalelerden yararlanılarak raporun hazırlandığını ve Türkiye'nin her bölgesinde her yaş ve meslekten erkeğin, ayrım göstermeksizin her yaş ve meslekten kadınlara şiddet uyguladığını kaydetti. Son 7 yılda 4190 kadının erkekler tarafından katledildiğinin açıklandığı raporun bazı çarpıcı noktalarına dikkat çekmek gerekirse; 

 

                                                          

2011 YILI İLK SEKİZ AYI İÇERİSİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARI

 

· 2011'in ilk sekiz ayında 143 kadın öldürüldü76 kadın cana kasteden saldırı sonrasında yaralandı ve mahkemelere intikal eden 82 tecavüz vakası meydana geldi.

· Katil zanlılarının yüzde 25'i, yaralama olaylarının faillerinin yüzde 35'i ve tecavüz olaylarının faillerinin yüzde 32'si 18 yaşından küçük.

· Yaralama olaylarının mağdurlarının yüzde 65'i, tecavüz mağdurlarının ise yüzde 82'si 18 yaşından küçük.

· Her 100 kadından 16'si cinsel şiddete maruz kalıyor, 15 kadından beşi de eşi veya birlikte olduğu kişiler tarafından fiziksel şiddete uğruyor. Ayrıca kadınların yüzde 55'i duygusal şiddete uğruyor.

 

                                                      

2005 - 2011 YILLARI ARASINDA KADIN CİNAYETLERİ

 

     2005 - 2011'in ilk sekiz ayını kapsayan dönemde 2009 yılı en çok kadın cinayetinin işlendiği yıl olmakla beraber, toplam 4190 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, 3074 kadının tecavüze uğradığı, 3320 kadının tacize uğradığı tespit edilmiştir. En çarpıcı yanlarından birisi ise şiddet gören kadınların %88’inin korku, namus, ayıplanma endişesi, dedikodu gibi toplumsal bir çok nedenden dolayı en yakınlarından bile yardım istemeyi tercih etmemesi olan raporda; toplumsal olarak duyarsızlaşmanın ve çeşitli kanallarla şiddetin meşrulaştırılmasının da vurgulandığını görmekteyiz. Zira bu raporun oluşum aşamasında devlet elinde buna yönelik bir verinin bulunmadığının öğrenilmiş olmasıyla, siyasi makam ve otoritelerin konuya gereken ilgi ve alaka ile yaklaşmadıklarını ve maalesef caydırıcı önlemlerin alınmamasıyla beraber ataerkil sistem kodlarının da bu sorunun çözümsüz kalmasında etkili olduklarını görmekteyiz.

 

 

*Grafikler;  Altı Yılda Dört Bin Kadın Öldürüldü, Bianet 

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/142383-alti-yilda-dort-bin-kadin-olduruldu