Hobbes Endeksi

Bu endeks ülkelerin Hobbes’un 1651’de yazdığı Leviathan isimli eserinde bahsettiği “doğa durumu”ndan ne derece uzak veya yakın olduklarını ölçme üzere geliştirilmiştir. Hobbes doğa durumunda insan hayatını kısa, iğrenç, yalnız, fakir ve vahşi olarak betimler. Hayatın bu özelliklerini ölçmek için Hobbes endeksi ülkelerdeki ölüm oranlarını (kısa), sivil özgürlük seviyesini (iğrenç), kitle iletişim araçlarının kullanımını (yalnızlık), milli gelirin seviyesi (fakir) ve iç savaş, devrim ve savaşa maruz kalma durumunu (vahşi) ölçerek değeri 0 dan 100’e kadar değişen bir ölçek kullanır. Bu endekste yüksek değerler doğa durumundan uzaklaşılmış olduğu anlamına gelir. Grafikte Türkiye için Hobbes endeksi sonuçları verilmektedir.

Türkiye Verisinin Bulunduğu Yıllar: 1972-1999

Bueno De Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R. M. and Morrow, J. D. 2003. TheLogic

ofPoliticalSurvival. MIT Press, Cambridge, MA, 2003

http://www.nyu.edu/gsas/dept/politics/data/bdm2s2/Logic.htm