Hakkımızda

Siyasi ve Ekonomik Araştırmalar Laboratuvarı (SEAL), 15 Eylül 2012 tarihinde Atılım Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

SEAL, Türkiye’de sosyal bilimler alanında sınırlı olan araştırma olanakları arttıran, yerel, bölgesel ve küresel ölçekte gündem oluşturan sorunlarla ilgili akademik bilgi üreten ve üretilen bilginin toplumun geniş katmanlarına yayılmasını amaçlayan bir merkez olma idealiyle çalışmalarını yürütmektedir.

SEAL, Ekonomi, Siyaset ve Medya Çalışmaları olmak üzere üç çalışma alanında faaliyet göstermektedir. Merkezimiz, bu çalışma alanları kapsamında,

  • Gündem oluşturan konularla ilgili her hafta yayınlanan bilgi notları ile akademik ve akademi dışı çevrelere farklı bir bilgi kaynağı sunmayı,
  • Bölgesel ve küresel ölçekteki konularla ilgili ayrıntılı bilgi içeren raporlar hazırlamayı,
  • Yürütülen projelerle toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirmeyi,
  • Makale ve kitap yayınları ile akademik yazına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal bilimlerin birbiriyle iç içe olan doğası gereği disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmalarını yürüten SEAL, Türkiye’nin önde gelen araştırma merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir.