Nature Dergisi tarafından dünya üzerindeki ülkeleri, ileriye odaklananlar ve geçmişe odaklananlar olmak üzere ikiye ayıran bir araştırma yayımlandı. ‘Google Eğilimleri’ veri tabanını kullanarak yapılan araştırmada, 2012 yılı içerisinde ülkelerin Google arama motorunda geçmişe mi yoksa geleceği mi yönelik aramalar yaptığı tespit edilmiş. Buna göre dünyadaki ülkeler ikiye ayrılıyor : geçmişi arayanlar ve geleceği arayanlar. Arama motorunda ‘geleceği’ arayan ülkelerin, kişi başına milli gelirde daha iyi durumda oldukları gözlemleniyor. Yani gelişmiş/kalkınmış ülkelerin vatandaşları geleceği araştırırken; gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerin geçmişi aramakta. (Sak,2013)

 

Google arama motorunda o yıl, hangi ülkede ne tür aramaların yapıldığını gösteren ‘Google Trends’ veri seti ile 5 milyondan az internet kullanıcısı olan ülkeler araştırma kapsamı dışında tutulmuş ve toplamda 45 ülkenin verileri göz önünde bulundurulmuş. Bu araştırmada sadece, eğer 2012 yılındaysanız ülkelerin 2011 ve öncesine mi yoksa 2013 ve sonrasına mı dair araştırma yaptığı incelenmektedir. Bu verilere odaklanarak geliştirilen endekste, en çok ‘geleceği arayan’ ülke Almanya olmuş. ‘İleriye bakanlar’ listesi İsviçre, Japonya, İngiltere ve Fransa ile devam etmekte. Bu sıralamada ilk onda yer alan ülkeler pozitif bir konuma sahip, geri kalan ülkeler ise 'geçmişe odaklı' olarak tanımlanmakta. (Sak,2013)

 

Yaklaşık 27 milyon internet kullanıcısı ile Avrupa’nın interneti en çok kullanan 5. ülkesi Türkiye (Wikipedia) ise, ‘geleceği arama’ sıralamasında 27. sırada. Sadece 'geçmişe odaklılar' listesinde yer almakla kalmayıp, bu yıl 3 sıra daha gerileyerek, Mısır’ın arkasında Peru’nun önünde bir sıraya gelmiş durumda. (Dündar,2013)

 

Kaynakça

 

Dündar,C. (2013), "Google gözlüğü ve Berfo Ana", Milliyet,

http://gundem.milliyet.com.tr/googlegozluguveberfoana/gundem/gundemyazardetay/23.02.2013/1672312/default.htm

 

Sak,G. (2013), "Geçmişi didikliyerek zengin olunmaz", Radikal 

http://www.radikal.com.tr/yazarlar/guven_sak/gecmisi_didikleyerek_zengin_olunmaz-1120976

 

Wikipedia. "Ülkelere göre internet kullanıcısı sayı listesi" http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Clkelere_g%C3%B6re_internet_kullan%C4%B1c%C4%B1s%C4%B1_say%C4%B1s%C4%B1_listesi