Raporlar

TÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMİK YANSIMALARI

YAZI DİZİSİ

Doğuşta yaşam beklentisinin yükselmesi ve özellikle 1970’li yıllar sonrasında hızla düşen doğum oranları nedeniyle Türkiye’nin nüfus yapısı önemli değişimler sergilemektedir. Demografik dönüşüm sürecinin son aşamalarına girmiş olan Türkiye, bilinenin aksine artık genç bir nüfus yapısına sahip değildir. Yaşadığımız demografik dönüşüm ülkemizi tüm ülkelerin tarihlerinde bir kere elde ettikleri demografik fırsat penceresinin eşiğine getirmiştir. Yüksek ekonomik büyüme rakamlarına ulaşmamız açısından önemli fırsatlar getiren bu dönemi Türkiye’nin değerlendirip değerlendiremeyeceği bu yazı dizisi kapsamında işgücü, tasarruflar, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik açılarından ele alınacaktır.

30 Kasım 2012

Demografik Geçiş Süreci ve Türkiye

6 Aralık 2012

Demografik Fırsat Penceresi ve Türkiye

21 Aralık 2012

Türkiye’de İşgücü Piyasası

28 Aralık 2012

Türkiye'de Tasarruflar

15 Mart 2013

Türkiye'de Eğitim

5 Nisan 2012

Türkiye'de Sağlık

25 Nisan 2013

Türkiye'de Sosyal Güvenlik