Ekim Ayı TÜFE Verileri Açıklandı

Bilgi Notu

16 Kasım 2012

Neslihan Can  - SEAL Ekonomisti

 

2012 yılı Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi Eylül ayına kıyasla %1.96, bir önceki yılın aynı ayına göre %7.80 ve 12 aylık ortalamalara göre ise %9.53’lük artış göstermiştir.

2012 yılı 2. çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonunda, 1. çeyrekle kıyaslandığında,  %1.56’lık bir düşüş görülmüştür. Temelde işlenmemiş gıda ve petrol fiyatlarının beklenenin üzerinde bir azalma göstermesi, yıllık tüketici enflasyonuna olumlu olarak etki etmiş, TCMB’nin Nisan ayı raporuyla öngördüğü değerin altında seyretmiştir. Enflasyon beklentileri baz alındığında yılın 2. Çeyreği ile 1.çeyreği arasında ayırt edici bir değişim gözlemlenmemiştir. TCMB’nin yayınladığı Nisan ayı raporuna göre, enflasyonun 2012 yılı sonunda  %5,3 ile %7,1 arasında (orta noktası %6,2); 2013 yılı sonunda ise %3,4 ile %6,8 arasında (orta noktası %5,1) olacağı öngörülmekte, orta vadede %5 oranında istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir (TCMB, 2012 Nisan Enflasyon Raporu).

2012 yılı 3. çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu, bir önceki çeyreğe kıyasla,  % 0.32’lik bir artışla. % 9.19 oranına ulaşmıştır. Enflasyonda görülen bu artış nedeniyle eylül ayı enflasyonu 2012 Temmuz enflasyon raporuyla arz edilen tahmini oranın üzerinde kalmıştır. 22 Eylül 2012  ek mali önlem kararlarıyla birlikte akaryakıta getirilen ÖTV artışı enerji fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Bu artışın belli bir yüzdesi Eylül ayına etki ederken, büyük orandaki etkisi Ekim ayı enflasyonunda görülmektedir. Ayrıca alkollü içeceklere ve otomobile getirilen ÖTV miktarındaki artışında enflasyon üzerine arttırıcı etkisi gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra 1 Ekim itibariyle doğalgaza ve elektriğe uygulanan fiyat ayarlamalarının Ekim ayı yıllık enflasyonu üzerinde artan bir etki yaratacağı öngörülmüştür. İşlenmemiş gıda ve petrol fiyatlarının tahmin edilenin üzerinde seyretmesi Eylül ayı tüketici enflasyonuna olumsuz olarak etki etmiştir. 2012 Temmuz ayı enflasyon raporuna göre, enflasyonun yıl sonunda %6.9 ile %7.9 aralığında (orta noktası %7.4); 2013 yılı sonunda ise %3.8 ile %6.8 aralığında (ortak noktası %5.3) olacağı tahmin edilmektedir.