Dünya Özgürlük Raporu'nda Türkiye

 

1941 yılında kurulan ve dünyadaki bireysel hak ve özgürlükler konusunda araştırmalar yürüten Amerika merkezli düşünce kuruluşu Freedom House tarafından 2012 yılında yayımlanan Dünya Özgürlük Raporu’nda Türkiye ,uzun yıllardır olduğu gibi, ‘kısmen özgür’ olarak nitelendirilen ülkeler arasında yer almıştır. En özgür olandan en az özgür olana doğru, ülkelerin 1’den 7’ye numaralandırıldığı bu raporda hem siyasi haklar hem de sivil özgürlükler konusunda Türkiye’nin notu 3 olarak belirlenmiştir. (Zamabn,2012)

 

                                     

*Başka Haber, "Freedom House'un "2013'te Özgürlükler" Raporu : Türkiye Yine 'Kısmen Özgür' Ülke"

 

 

 

Sahraaltı Afrika, Amerika, Asya – Pasifik, Orta ve Doğu Avrupa, Batı ve Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve tanınmayan ülkeler olarak  yedi farklı kategorideülkelerin değerlendirildiği raporda; Türkiye aralarında Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi yirmi beş ülkenin bulunduğu Batı ve Güney Avrupa bölümünde yer almıştır. Harita üzerinde yeşil renkle gösterilen ülkelerin 'özgür', sarı renkle gösterilenlerin 'kısmen özgür', mor renkle gösterilenlerin ise 'özgür değil' olarak tanımlandığı; birçoğunu Avrupa Birliği üyesi ülkelerin oluşturduğu Batı ve Güney Avrupa kategorisinde, diğer yirmi dört ülkenin aksine ‘kısmen özgür’ olarak değerlendirilen tek ülke, hem siyasi özgürlükler hem de bireysel özgürlükler konusunda 3 puan alan Türkiye olmuştur. Demokratikleşme adına önemli adımların atıldığı bu dönemde Türkiye’de kaygı verici gelişmelerin yaşanmaya başlandığı iddia edilmekle beraber; gerekçe olarak ise başta Kürt hakları savunucuları, gazeteciler ve milletvekillerine yönelik devam eden uzun tutukluluk süreleri ile eleştirel seslerin susturulmaya çalışıldığı iddiası gösterilmektedir.''Son döneme kadar Türkiye'nin, Ukrayna, Macaristan ve Güney Afrika ile, demokratik gelişim açısından önemli başarı hikayeleri olarak görüldüğü ancak şimdi giderek artan biçimde, bu her bir ülkenin demokratik referansları hakkında soru işaretleri uyanmaya başladığı'' yorumu yapılan raporda;Türkiye'deki gelişmeler, bu ülkenin Müslüman çoğunluklu ülkeler için bir demokrasi modeli olma rolü ve bölgesel liderlik yönündeki arzuları gözününe alındığında, kaygı verici olduğu iddia edildi. (Zaman,2012)

 

1979’da ‘özgür’ olarak tanımlanan Türkiye için bireysel ve siyasal özgürlükler konusunda 2005’ten bu yana bir değişim meydana gelmiş değil. Arap Baharı eylemlerinin ise son yarım yüzyılda demokrasi için atılan en önemli adımlardan biri olarak gösterilmesinin yanı sıra; Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Tunus, Mısır ve Libya’da kazanımlar olsa da İran, Suudi Arabistan ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu toplamda yedi ülkede özgürlükler açısından gerileme yaşandığı iddia edilmektedir. 26 ülke geçen yıla göre özgürlükler ve hoşgörü ortamı bakımından gerilerken, sadece 12'si ilerleme gösterdi. Kuruluşun son 6 yılki raporlarına bakıldığında, gerileme gösteren ülkelerin sayısının ilerleme gösterenlerin hep üstünde çıktığı belirtildi. Toplamda doksan ülkenin ‘özgür’ olarak tanımlandığı raporda, yirmi yedi ülkenin ifade ve basın özgürlükleri konusunda gerileme yaşadığı ve dünyanın da genel olarak otoriter bir eğilime doğru gittiğine dikkat çekilmektedir.(Zaman,2012)

 

Kaynakça

Zaman. (2012). "Freedom House'un 'Dünyada Özgürlükler' Raporu, http://www.zaman.com.tr/dunya_freedom-houseun-dunyada-ozgurlukler-raporu_1232504.html