1. 3. Sivil ve Siyasal Haklar: Sivil ve siyasal haklar herkese eşit bir biçimde garantilenmiş midir?

 

1. 3. 1. Bütün insanlar fiziksel şiddet ve bu şiddet korkusundan ne kadar özgürdür?

 

1. 3. 2. Hareket/dolaşım, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerinin korunması ne kadar etkili ve eşit bir biçimde sağlanmaktadır?

 

1. 3. 3. Herkesin kendi dinini, dilini ya da kültürünü yerine getirmedeki ya da uygulamadaki özgürlükleri ne kadar güvence altına alınmıştır?

 

1. 3. 4. İnsan haklarını geliştirmek için çalışan bireyler ve gruplar taciz ve tehditten ne kadar bağımsızdır?